Výber meniča napätia

Rozdelenie meničov podľa typu napätia:

 1. Meniče DC/DC – slúžia na transformáciu jednosmerného napätia, ktoré vyprodukuje solárny systém, na požadované jednosmerné napätie. Napríklad z DC 48V na DC 12V.
 2. Meniče DC/AC – slúžia na premenu jednosmerného napätia, napríklad 12V, na striedavé napätie 230V, ktoré väčšina spotrebičov vyžaduje.

Rozdelenie meničov podľa použitia:

 1. On-Grid (sieťové) meniče – tieto systémy sú zapojené do štandardnej rozvodnej elektrickej siete. Menič napätia je umiestnený medzi solárnymi panelmi a domácnosťou alebo elektrickou sieťou. Ak sa vyrobí nadmerná energia, dá sa využiť niekoľkými spôsobmi: a) obmedziť produkciu pomocou limitera, b) regulovať prebytok energie a presmerovať ju napríklad do bojlera, c) odosielať energiu do distribučnej siete, ak je s miestnou distribučnou spoločnosťou uzatvorená zmluva, čo môže viesť k zľave na odobranú energiu.
 2. Off-Grid (ostrovné) meniče – tento typ systému nie je pripojený do distribučnej elektrickej siete. Menič napätia je preto zapojený medzi batériou a domácnosťou, aby mohol využívať energiu uloženú v batérii.
 3. Hybridné meniče – tieto systémy kombinujú pripojenie do elektrickej siete a batériovej zostavy. Hybridné meniče preferujú použitie energie z batérií, ale ak sa batérie vybijú na určitú úroveň, prepínajú na AC sieť, z ktorej čerpajú potrebnú energiu. Väčšina hybridných meničov obsahuje už aj regulátor. Niektoré z nich dokážu pracovať aj ako ostrovné systémy, čo znamená, že nepotrebujú AC sieť. Hybridné meniče možno využiť aj na nabíjanie batérií z elektrocentrál.

Rozdelenie meničov podľa zapojenia:

 1. Klasický menič – tento typ meniča monitoruje a optimalizuje iba skupinu solárnych panelov ako celok. Ak je jeden panel neustále v tieni, môže to výrazne ovplyvniť výkon celého systému. Preto pri návrhu sa dbá na to, aby boli solárne panely inštalované na optimálne miesta, kde je počas celého dňa dostatok slnečného žiarenia.
 2. Mikromenič – jeden mikromenič sa zapojí iba k jednému solárnemu panelu. Výhodou použitia mikromeničov je možnosť monitorovať a optimalizovať jednotlivé panely v systéme. Avšak pri použití mikromeničov v systéme je potrebné rátať s tým, že sú nákladnejšie a môže vzniknúť problém s riadením prebytkov.

Rozdelenie meničov podľa fázy:

 1. Jednofázový – Využíva sa hlavne pri menších ostrovných systémoch, kde nie je potrebné napájanie trojfázových motorov (miešačka, čerpadlo, cirkulárka atď.).
 2. Trojfázový – Využíva sa v rozsiahlejších systémoch, najmä pri výkone nad 5000W. Spotrebiče sú rozdelené na tri samostatné ističové obvody.

Čistý sínus vs. Modifikovaný sínus:

Meniče s čistým sínusovým napätím poskytujú „čistejšiu“ energiu. S čistým sínusovým meničom získate podobný alebo lepší výstupný výkon ako z bežnej elektrickej siete. Títo meniče sú vhodnejší pre spotrebiče, ktoré vyžadujú kvalitnejšiu energiu. Mnohé domáce spotrebiče majú 10-násobok nábehového výkonu oproti menovitému výkonu. Preto ľudia preferujú meniče s čistým sínusom, ktoré zabezpečujú hladší a bezpečnejší chod takýchto spotrebičov. Naopak, meniče s modifikovaným sínusom sú lacnejšie, ale ich výstup je menej kvalitný, čo môže spôsobiť problémy pri niektorých spotrebičoch, najmä u tých, ktoré sú citlivejšie na kvalitu dodávanej energie.

Ako si vybrať správny menič napätia:

 1. Vstupný výkon – pri výbere meniča treba zvážiť, či bude schopný zvládnuť vstupný výkon vyprodukovaný solárnym systémom. U mikromeničov je to jednoduchšie, pretože poznáte presný výkon jedného solárneho panelu. Pri klasickom meniči, ktorý je pripojený na skupinu panelov v sérii, musíte počítať s výkonom všetkých zapojených panelov.
 2. Vstupné napätie – každý menič má obmedzený rozsah pracovného napätia. Pri výbere meniča musíte vedieť, aké napätie generuje váš solárny systém. Ak váš systém generuje 12V, vyberte menič napätia, ktorý pracuje s 18,4 až 34V, aby bolo zabezpečené jeho správne fungovanie.
 3. Účinnosť – Táto hodnota udáva, koľko energie systém dokáže využiť bez straty. Vyhľadajte menič s vysokou účinnosťou, ideálne medzi 94 až 96%.
 4. Teplota – Pri umiestňovaní meniča dbajte na to, aby bol umiestnený na čo najchladnejšom mieste. Pri veľmi slnečných dňoch sa solárne panely zahrievajú a môžu ovplyvniť aj teplotu meniča, čo môže znížiť jeho efektivitu. Preto je dôležité vybrať vhodné umiestnenie meniča, aby sa minimalizovali tepelné straty a zabezpečila maximálna účinnosť systému.
Tipy a návody

Kúpa domu so zabudovanými solárnymi panelmi

Rozhodnutie o kúpe domu je veľkým a dôležitým krokom. Súčasne s narastajúcim záujmom o udržateľné a ekologické riešenia stúpa aj popularita solárnych panelov ako zdroja

Tipy a návody

Je môj dom ideálny pre solárne panely?

Súčasná doba prináša stále väčšiu popularitu solárnych panelov ako ekologického a ekonomického spôsobu získavania energie. No predtým, ako sa rozhodnete pre inštaláciu solárnych panelov na