Reklamácia tovaru a vrátenie

5.1 V súlade so zákonom máte právo na vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu do 14 dní od jeho doručenia. Tento termín je stanovený na ochranu Vašich práv ako zákazníka.

5.2 Ak chcete vrátiť tovar, musíte nás o tom informovať písomne alebo elektronicky pred uplynutím 14-dňového lehoty. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom stave, nepoškodený a v originálnom obale. Náklady spojené s vrátením tovaru nesiete Vy, pokiaľ nie je uvedené inak.

5.3 V prípade chybného alebo poškodeného tovaru máte právo na reklamáciu. Ak zistíte akékoľvek vady na tovare, ihneď nás kontaktujte a poskytnite nám potrebné informácie a dôkazy o vade. Bude sa nám snažiť vyriešiť reklamáciu čo najrýchlejšie a najvhodnejším spôsobom.

5.4 V prípade oprávnených reklamácií si vyhradzujeme právo opraviť vadu, vymeniť vadný tovar alebo poskytnúť Vám náhradu.

Postup reklamácie

1) Stiahnite si a vyplňte náš reklamačný formulár.

2) Dobre zabalený tovar ideálne v originálnom obale spolu s vyplneným reklamačným formulárom prosím zašlite na našu adresu: PanelNaStrechu.sk, Hlaváčikova 31, 841 05 Bratislava.

3) Reklamácia bude vyriešená do 30 dní.

Záruka sa neuznáva v týchto prípadoch: