Výber solárnej batérie

Prečo zvoliť solárnu batériu?

Solárne batérie slúžia na uskladnenie elektrickej energie, ktorá je primárne vyrobená zo solárnych panelov a nie je momentálne spotrebovaná. Výhodou použitia batérií v solárnych systémoch je, že v noci, počas zamračených dní alebo pri nadmernom odberu, dokážu poskytnúť potrebnú dodatočnú energiu vzhľadom na ich kapacitu. V solárnych systémoch môžu byť použité aj viaceré vzájomne prepojené batérie. Na nabíjanie batérií zo solárnych panelov je potrebný regulátor nabíjania.

Lacnejšie neznamená lepšie:

Na trhu existuje množstvo typov batérií, ako napríklad auto batérie, lodné batérie a ďalšie. Dôležité je si uvedomiť, že NIE KAŽDÁ BATÉRIA JE ROVNAKÁ!

Pre systém s obnoviteľnou energiou je dôležité vybrať hlboko-cyklovú batériu, ktorá sa môže hlboko vybiť na dlhšiu dobu. Autobatérie sú navrhnuté tak, aby dodali krátky výboj energie na naštartovanie auta a po naštartovaní sa dobíjajú pomocou alternátora. Preto sa autobatérie, aj keď sú dostupné, neodporúčajú používať v solárnych systémoch.

Typy batérií:

Najdôležitejšími parametrami pri výbere batérií sú počet cyklov, kapacita a napätie batérie. Vždy odporúčame zákazníkom batérie na báze lítia, ktoré majú oveľa väčšiu životnosť, sú ľahšie a kompaktnejšie. Pre domácnosti a iné aplikácie, kde je batéria dennodenne cyklovaná, odporúčame takmer výhradne lítiové batérie.

Olovené batérie sú používané v solárnych systémoch už dlhé roky. V porovnaní s inými batériami majú krátku životnosť a vydržia menej cyklov. Ich výhodou je nízka cena, čo ich robí vhodnou voľbou pre tých, ktorí potrebujú veľké množstvo uloženej energie alebo záložný zdroj.

Údržba olovených batérií, známych aj ako trakčné batérie, je dôležitá, pretože pri ich použití vylučujú plyn, čo vyžaduje dobre vetrané miestnosti. Musia sa kontrolovať aspoň raz za mesiac a pravidelne dopĺňať destilovanou vodou. Údržbové olovené batérie sú najlacnejším typom batérií pre solárne systémy, ale vyžadujú pravidelnú údržbu.

Bezúdržbové olovené batérie sú lepšou voľbou pre tých, ktorí nemajú čas na údržbu batérií. Tieto batérie majú väčšiu cyklickú životnosť ako údržbové a na ich výrobu sa používa gél alebo AGM.

Lítiové batérie sa v súčasnosti najviac používajú v moderných solárnych systémoch. Majú dlhšiu životnosť, netreba ich udržiavať a sú efektívnejšie. Väčšina lítiových batérií má 10-ročnú záruku a mnohé z nich vydržia aj po záručnom období. Pri porovnaní s olovenými batériami by ste počas 10 rokov museli olovené batérie vymeniť 2-3 krát, čo zvyšuje celkové náklady.

Dôležité parametre pri výbere batérií:

  • Kapacita (kWh): Udáva množstvo energie, ktoré batéria dokáže uskladniť a vydať. Výkon batérie sa zvyčajne udáva v kilowatt-hodinách (kWh). Pri výbere je potrebné brať do úvahy aj výkon pri odbere, ktorý sa uvádza v kilowattoch (kW).
  • Ampérhodiny (Ah): Udáva, koľko prúdu batéria dokáže dodávať za hodinu.
  • Napätie (V): Hodnota napätia, ktorú batéria dokáže dodávať. Olovené batérie sú väčšinou 12V, 6V alebo 2V. Lítiové batérie sa často vyrábajú v 12V, 24V alebo 48V, čo umožňuje použitie menších káblov a pripojenie viacerých solárnych panelov na regulátor nabíjania.
  • Prúd (A): Udáva, aký veľký prúd batéria dokáže dodávať.
  • Hĺbka vybitia (DoD): Väčšina solárnych batérií by nemala byť vybitá na 100%, aby sa predišlo jej výraznému opotrebeniu. Hĺbka vybitia určuje, koľko percent energie z celkovej kapacity batérie je možné využiť. Olovené batérie majú DoD okolo 50%, zatiaľ čo lítiové batérie môžu mať DoD až 80%. Vyššia hodnota DoD umožňuje efektívnejšie využitie kapacity batérie.
  • Účinnosť: Solárne batérie nie sú 100% efektívne, pri nabíjaní a vybíjaní dochádza k stratám energie. Olovené batérie majú účinnosť 80-85%, lítiové batérie majú účinnosť až 95-98%. To znamená, že z vyprodukovanej energie panely dokážu olovené batérie uskladniť 80-85%, zatiaľ čo lítiové batérie uskladnia 95-98%.

Koľko batérií potrebujem pre solárny systém?

Prvým krokom je zistiť, koľko elektrickej energie spotrebujete. Túto informáciu môžete získať zo svojej faktúry od dodávateľa elektrickej energie alebo pomocou merača spotreby. Ak spotrebujete 10 kWh elektrickej energie denne, budete potrebovať batérie, ktoré vám túto energiu dodajú. Pri výpočtoch musíte brať do úvahy faktory ako účinnosť batérie, hĺbka vybitia (DoD) a ďalšie.

Je dôležité zvoliť veľkosť batérií s ohľadom na budúcnosť, pretože rozširovanie batériovej zostavy môže byť náročné a neefektívne. Rozširovanie zostavy olovených batérií novou batériou môže spôsobiť jej rýchle opotrebenie, pretože sa prispôsobí kapacite a charakteristike starých batérií. U lítiových batérií je to jednoduchšie, pretože každá batéria má svoj systém riadenia, ktorý reguluje zostavu batérií.

Výpočet potrebnej kapacity batérií:

Ak viete, že spotrebujete 10 kWh denne, môžete vypočítať potrebnú kapacitu batérií pomocou nasledujúceho vzorca:

  1. Pripočítajte faktor účinnosti batérie (80% pre olovené a 95% pre lítiové).

Olovené: 10 kWh / 0,8 = 12,5 kWh

Lítiové: 10 kWh / 0,95 = 10,5 kWh

  1. Pripočítajte hĺbku vybitia (DoD) (50% pre olovené a 80% pre lítiové).

Olovené: 12,5 kWh / 0,5 = 25 kWh

Lítiové: 10,5 kWh / 0,8 = 13,125 kWh

Tieto čísla predstavujú minimálnu kapacitu vašej batériovej zostavy. Vaše solárne panely musia byť navrhnuté tak, aby boli schopné batérie počas spotreby dobíjať.

Tipy a návody

Kúpa domu so zabudovanými solárnymi panelmi

Rozhodnutie o kúpe domu je veľkým a dôležitým krokom. Súčasne s narastajúcim záujmom o udržateľné a ekologické riešenia stúpa aj popularita solárnych panelov ako zdroja