FAQ: Dotácie, legalizácia a spustenie solárnych systémov

Správoplatnenie a regularizácia sú dôležité kroky pri inštalácii a spustení nového solárneho systému. Počas prípravy a obstarávania fotovoltaiky sa často vyskytuje množstvo otázok, na ktoré sme sa snažili stručne odpovedať nižšie.

Kto poskytuje informácie o potrebnej dokumentácii?
Ak si u nás zakúpite fotovoltaické zariadenie a máte záujem o kompletnú dokumentáciu, my ako zhotoviteľ sa o to postaráme. Váš predajca vám poskytne všetky informácie o postupoch a zmluvách týkajúcich sa pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré za vás zabezpečíme.

Ako sa dozviem o priebehu vybavovania povolení?
Budeme s vami konzultovať každý krok, vrátane vyhotovenia zálohových zmlúv. Ak počas procesu regularizácie máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť telefonicky alebo e-mailom.

Čo znamená regularizácia?
Regularizácia je proces, ktorým pripojíme vaše fotovoltaické zariadenie do distribučnej sústavy a zabezpečíme jeho legálne zapojenie do siete.

Ako mi môžete pomôcť s regularizáciou môjho zariadenia?
Podáme za vás žiadosť o pripojenie do distribučnej spoločnosti, komunikujeme s dodávateľmi elektrickej energie a vybavíme všetky potrebné povolenia na pripojenie.

Kedy môžem spustiť zariadenie?
Vaše fotovoltaické zariadenie môžete spustiť až po dokončení procesu regularizácie, keď je inštalácia hotová.

Kedy je proces regularizácie ukončený?
Proces regularizácie sa považuje za ukončený po výmene elektromera alebo podpísaní prístupovej zmluvy, o čom vás ako zhotoviteľa podrobne informujeme.

Kto má nárok na dotáciu a aké sú podmienky pre jej získanie?
Dotáciu môžu získať majitelia rodinných domov mimo Bratislavského kraja, ktorí majú s nami podpísanú zmluvu o dielo (ako domácnosť).

Som zapísaný ako zhotoviteľ v rámci Slovenskej inovačnej a energetická agentúry a môžem žiadať o preplatenie dotácie. Ak máte záujem o dotáciu solárneho systému, obráťte sa na nás. Prípravíme všetky potrebné doklady a zmluvy a požiadame Zelenú domácnosť o poskytnutie dotácie za vás.