Prechod na slnečnú energiu je vynikajúca voľba pre úsporu a ochranu životného prostredia, hoci celkový proces môže byť považovaný za komplexný. Preto je kľúčová odbornosť pri inštalácii solárnych panelov pre dosiahnutie úspechu a váš pokoj v duši. Ako teda vybrať kvalifikovaného, certifikovaného a skúseného inštalatéra, ktorý používa len kvalitné solárne moduly?

V tomto prípade je dôležitý prieskum a komunikácia s niekoľkými inštalatérmi. Predkladáme niekoľko dôležitých faktorov, ktoré je potrebné zvážiť pri hľadaní solárnej energie:

Povolenia
Certifikácie priemyselného štandardu sú udelené organizáciami, ako je SAPI (Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu). Uistite sa, že inštalatér, ktorého si vyberiete, má osvedčenie oprávňujúce inštaláciu solárnych systémov (odbornú prípravu elektrotechnikov).

Transparentnosť
Mali by ste mať úplný a spoľahlivý prehľad o práci, ktorá sa vykonáva na vašej budove. Váš inštalačný technik by vás mal vopred informovať o každom procese a byť ochotný odpovedať na všetky vaše otázky. Príkladom transparentnej a odbornej činnosti je udržiavanie montážneho denníka a odovzdávacieho protokolu.

Dôveryhodnosť a odbornosť
Hľadajte inštalatérov s bohatými skúsenosťami v inštalácii solárnych systémov a s plným pochopením všetkých aspektov procesu. Je tiež dôležité overiť, či firma má vlastného revízneho technika s osvedčením a projektanta.

Opýtajte sa ich, ako dlho sa venujú tejto činnosti a koľko solárnych systémov už nainštalovali. Môžete sa ich opýtať aj na iné otázky, napríklad:

Aké moduly používajú a prečo? Aké informácie vám môžu poskytnúť o zárukách na pokrytie, ak sa po inštalácii vyskytne problém s komponentom alebo energetickým systémom?

Profesionáli od spoločnosti disponujú dlhoročnými skúsenosťami a vlastnia potrebné certifikáty a osvedčenia.

Riešenie strechy
Dôležitým faktorom úspešnej a efektívnej solárnej elektrárne je umiestnenie panelov s minimalizovaním tieňov a prekážok.

Preto je dôležité, aby aj strešníci porozumeli fungovaniu systému a princípom spojovania panelov. Naši inštalatéri sú vyškolení a vždy sa snažia nájsť optimálne riešenie a uskutočniť montáž fotovoltických panelov, čo môže byť jednoduchšie, ako sa zdá.

Reputácia a referencie
Venujte primeranú pozornosť online recenziám od klientov daného inštalatéra. Inštalatéri, o ktorých uvažujete, by mali mať možnosť vás naprieknuť na svojich predchádzajúcich klientov, ktorí by sa s vami podelili o svoje skúsenosti.

Portfólio
Uistite sa, že solárny systém je presne prispôsobený vašej budove, vašim potrebám a stavu vašej strechy. Profesionálna spoločnosť vám pomôže vybrať a nainštalovať systém na mieru.

Ak sa rozhodujete o najvhodnejšom riešení, neváhajte navštíviť nášho sprievodcu solárnou elektrárňou, ktorý vám môže zodpovedať niekoľko otázok vopred.

Rozhovor s priateľmi a susedmi
Ak máte pochybnosti o tom, komu na preplnenom trhu dôverovať, oslovte ľudí, ktorí už prešli na solárnu energiu a získajte od nich čo najviac informácií.

Niekedy je priamy kontakt z prvej ruky dôveryhodnejšou formou hodnotenia.

Ceny
Inštalatéri môžu mať rôzne sadzby za rovnakú prácu, preto je dôležité porovnávať cenové ponuky. Skúsení dodávatelia navrhnú systém vrátane fotodokumentácie a poskytnú vám cenovú ponuku založenú na veľkosti vášho domu, spotrebe energie a ďalších faktoroch. Rovnako vám môžu poradiť ohľadom možností dotácií na fotovoltické systémy.