Pojmy fotovoltiky

Ceny energií stúpajú a mnoho ľudí sa snaží nájsť spôsob, ako ušetriť peniaze a zároveň neobmedziť svoju spotrebu energie v domácnosti. Jedným z ideálnych riešení je inštalácia fotovoltaického systému. Výroba energie zo slnečného žiarenia sa stáva čoraz populárnejšou. No ako sa v tejto oblasti orientovať a vybrať ten najvhodnejší systém pre svoje potreby? Prejdime si niektoré pojmy, s ktorými sa v oblasti fotovoltaiky stretnete.

A AGM batérie – to sú bezúdržbové olovené VRLA batérie (ventilom regulované akumulátory s olovnou kyselinou), ktoré sú vhodné pre vnútorné použitie, pretože nevypúšťajú plyny.

B Batériové úložisko – v prípade off-grid a hybridných systémov je batéria nevyhnutná, pretože meniče vyžadujú batériu pre štart a tiež pre nastavenie systémového napätia.

Batéria sa používa na:

  • Ukladanie nadbytočnej energie, ktorú možno neskôr spotrebovať.
  • Použitie ako záloha (UPS) v prípade výpadku siete, ak je systém na to navrhnutý.

Bezúdržbová batéria – nevyžaduje kontrolu hladiny elektrolytu, jedná sa o olovenú batériu.

C Centrála / Agregát – zariadenie, ktoré zvyčajne mení pevné palivo na elektrickú energiu. Toto zariadenie sa často používa na chatách alebo v karavanoch ako zdroj energie pre ostrovné / hybridné fotovoltaické systémy, ak je vaša spotreba vyššia ako čo systém dokáže vygenerovať.

D DS / Distribučná sieť – na západnom Slovensku je to ZSD, a.s.; na strednom SSD, a.s. a na východnom VSD, a.s.

DI – Váš dodávateľ elektrickej energie. Systém pripojený paralelne k distribučnej sieti vyžaduje legalizáciu u správcu distribučnej siete. Podmienky legalizácie a odovzdania dokumentov sú uvedené v podmienkach jednotlivých distribútorov.

DC / AC – Jednosmerný prúd (DC) a Striedavý prúd (AC)

DC – jednosmerný prúd, ktorý je generovaný solárnymi panelmi a batériou.

AC – striedavý prúd, ktorý je za meničom (štandardne 230V 1F alebo 400V 3F).

Dimenzovanie FV systému – navrhnutý systém špeciálne pre konkrétneho používateľa FV na základe jeho požiadaviek.

Dotácia – štátna dotácia, ktorá sa môže uplatniť aj pri fotovoltaických elektrárňach. Výška dotácie závisí od výkonu fotovoltaických panelov.

Elektrická sieť – dodávateľ elektrickej energie; súbor pripojených jednotiek prenosovej siete a / alebo elektrickej distribučnej siete.

Elektromer – prístroj, ktorý meria množstvo elektrickej energie, ktorú dodáva dodávateľ elektrickej energie užívateľovi. Pri pripojení fotovoltaického systému sa bežný elektromer mení na štvorkvadrantový elektromer, ktorý meria spotrebu elektrickej energie v domácnosti a tiež produkciu fotovoltaického systému. Výmenu elektromera môže vykonať iba distribútor elektrickej energie.

EPS – zdroj núdzového napájania. Niektoré systémy nemajú záložný zdroj energie (UPS), ale sú vybavené zdrojom núdzového napájania (EPS). EPS poskytuje energiu v prípade výpadku siete, avšak na rozdiel od UPS sa spustí až po určitom čase. Primárne sa používa pre bezpečnostné osvetlenie.

F Fotovoltaická elektráreň / fotovoltaický systém – zariadenie, ktoré prevádza slnečné žiarenie na elektrickú energiu. Vo väčšine prípadov ide o zostavu solárnych panelov, regulátora, meniča a batérií.

Fotovoltaika – technológia premeny priameho slnečného žiarenia na elektrickú energiu pomocou fotovoltaických panelov.

FV – skratka pre fotovoltaiku.

FVE – skratka pre fotovoltaickú elektráreň.

FVS – skratka pre fotovoltaický systém.

Fázy v elektrickej sústave – v elektroinštalačných projektách sa označujú ako L1, L2, L3. Jedna fáza zvyčajne predstavuje 230V AC a trojfázové zapojenie predstavuje 400V AC. Toto je nebezpečné napätie, ktoré môže spôsobiť zranenie, a zásahy do týchto zariadení môže vykonávať len osoba s potrebným oprávnením minimálne podľa §21.

G Galvanicky oddelené – elektrické obvody, ktoré zdieľajú iba niekoľko spoločných signálov, je niekedy potrebné elektricky (galvanicky) oddeliť. Často sa používajú v zdrojoch pri prevode 230V AC na 12V DC alebo pri pripojení fotovoltaického systému, ktorý musí byť oddelený od verejnej siete.

H Hybridné solárne systémy – Tieto systémy sa používajú najmä v prípade, keď je potrebné, aby systém fungoval počas celého roka a aby dodával energiu do siete aj v prípade výpadku. To znamená, že hybridný systém obsahuje batériové úložisko, ktoré slúži ako záložný zdroj energie v prípade výpadku siete. Hybridné systémy umožňujú nezávislosť od siete. Bohužiaľ majú aj svoje nevýhody, ako je napríklad vysoká cena lítiových batérií, ktorá sa zvyšuje s rastúcou kapacitou.

I Invertor / Menič – zariadenie používané vo fotovoltaických elektrárňach na premenu jednosmerného prúdu (DC), ktorý produkujú solárne panely, na striedavý prúd (AC), ktorý sa používa na napájanie spotrebičov v domácnosti, ako sú vysávače, televízory, práčky a podobne.

Izolácia – používa sa z dôvodu bezpečnosti v súlade s elektrotechnickými normami. Slúži na zabránenie skratu alebo nežiaducemu elektrickému spojeniu medzi dvoma nezávislými vodičmi.

Istenie – slúži na ochranu zariadení. Istenie je používané v AC aj DC sieťach.

J Jednotarifná položka (JT) – trvá každý deň od 00:00 do 24:00.

K Kalkulácia spotreby – postup na výpočet predanej elektrickej energie na základe spotreby v určenom časovom období s uplatnením príslušných tarifných položiek.

Kalkulačné prvky – komponenty tarifného systému, na základe ktorých sa počítajú ceny elektriny, teda energetické služby vykonávané ako verejné služby pre rôzne energetické subjekty, t.j. pre odberateľov v závislosti od druhu, výkonu, kvality a ďalších prvkov dodávanej energie.

kW (kilowatt, 1 kW = 1000 W) – jednotka pre meranie výkonu. Všetky elektrické zariadenia majú definovaný výkon, ktorý je potrebný pre ich prevádzku. Napríklad vysávač s výkonom 1000 W spotrebuje 1 kW elektrickej energie za hodinu prevádzky.

kWh (kilowatt-hodina) – jednotka pre meranie spotreby elektrickej energie. Znamená, že zariadenie s výkonom 1 kW, ktoré je prevádzkované po dobu 1 hodiny, spotrebuje 1 kWh elektrickej energie.

L Li-ion (lítium-iónová) batéria – typ batérie používaný v solárnych systémoch na ukladanie elektrickej energie. Li-ion batérie sú populárne pre svoju vysokú hustotu energie, dlhú životnosť a nízku samovybíjaciu schopnosť.

M Modul – fotovoltaický panel obsahujúci niekoľko fotovoltaických článkov, ktoré sa pripájajú sériovo alebo paralelne na produkciu elektrickej energie.

N Napäťový regulátor – zariadenie, ktoré slúži na reguláciu napätia v solárnych systémoch. Zabezpečuje, aby napätie z fotovoltaických panelov bolo prispôsobené požiadavkám batérií alebo siete.

O Off-grid systém – solárny systém, ktorý nie je pripojený na verejnú sieť. Tieto systémy sú nezávislé a často majú batériové úložisko na uchovávanie energie pre prevádzku počas noci alebo v prípade výpadku siete.

On-grid systém – solárny systém, ktorý je pripojený na verejnú sieť. Tieto systémy môžu vyrábať elektrickú energiu, ktorú môžu odberať spotrebitelia, alebo ju odovzdávať do siete za účelom predaja distribútorovi elektrickej energie.

P Paralelné pripojenie – spôsob pripojenia solárnych panelov, pri ktorom sa všetky panely pripájajú paralelne, čo zvyšuje prúdovú kapacitu systému.

Pomocný elektrický generátor (PEG) – zdroj elektrickej energie, ktorý slúži ako záložný zdroj v prípade, že solárny systém nedokáže vyrobiť dostatočnú energiu pre prevádzku.

Preťaženie – situácia, keď je do systému dodávaná alebo spotrebovaná energia vyššia ako jeho nominálna kapacita. Preťaženie môže spôsobiť poškodenie zariadení alebo ohrozenie bezpečnosti.

R Režim neto merania – systém merania spotreby a produkcie elektrickej energie, pri ktorom sa spotreba a produkcia vyrovnávajú. V prípade, že fotovoltaický systém produkuje viac energie ako je spotrebované, prebytok sa odovzdáva do siete a odberateľ dostáva kredit za túto vyrobenú energiu. V prípade nedostatku energie zo slnečných panelov sa energia odoberá z verejnej siete.

S Sériové pripojenie – spôsob pripojenia solárnych panelov, pri ktorom sa napätie z jednotlivých panelov sčíta, čo zvyšuje celkové napätie systému.

Solárne panely – zariadenia obsahujúce fotovoltaické bunky, ktoré prevádzajú slnečné žiarenie na elektrickú energiu.

T Tarifný systém – systém, podľa ktorého sa určuje cena elektrickej energie pre odberateľov. Tarify môžu zahrňovať rôzne tarifné položky a môžu sa líšiť v závislosti od času, dňa alebo ročného obdobia.

Teplotný koeficient – charakteristika fotovoltaických panelov, ktorá určuje, ako sa mení ich výkon s teplotou. Vyšší teplotný koeficient môže viesť k zníženiu výkonu panelov v teplých podmienkach.

V Výkonová elektronika – súbor zariadení, ako napríklad meniče, regulátory a batérie, ktoré sú súčasťou solárnych systémov a slúžia na riadenie, reguláciu a premenu elektrickej energie.

Z Zatienenie – situácia, keď fotovoltaické panely nie sú dostatočne osvetlené slnečným žiarením kvôli prítomnosti tieňa, čo vedie k zníženiu produkcie energie.

Šetrenie peňazí

Oplatí sa inštalácia fotovoltiky svojpomocne?

Existujú 3 základné typy fotovoltických systémov: Ak plánujete svojpomocnú inštaláciu, skvelou voľbou sú hybridné predpripravené systémy a ostrovné (Off-Grid) systémy. Tieto sady sú zostavené a

Solárne batérie

Výber solárnej batérie

Prečo zvoliť solárnu batériu? Solárne batérie slúžia na uskladnenie elektrickej energie, ktorá je primárne vyrobená zo solárnych panelov a nie je momentálne spotrebovaná. Výhodou použitia

Nabíjanie

Ako si vybrať vhodný powerbank?

Powerbank je prenosný externý zdroj energie, ktorý vám umožňuje dobíjať váš mobilný telefón alebo iné USB zariadenie. Určite ste sa už ocitli v situácii, keď