Príprava novostavby s fotovoltikou

Výber trasy a káblovania pre fotovoltický systém

Pri inštalácii fotovoltického systému je typ strešnej krytiny menej dôležitý. Hlavným zreteľom je zabezpečiť správny priechod pre kábel cez strešnú krytinu, napríklad vetracou škridlou alebo prechodovou škridlou u škridlovej krytiny. Tento priechod by mal byť dostatočne široký, minimálne 32 mm, aby sa zmestil chránič kábla.

Dôležitým krokom je taktiež správne naplánovať trasu chráničky kábla až do technickej miestnosti, kde budú umiestnené všetky potrebné komponenty pre fungovanie fotovoltického systému.

V technickej miestnosti je vhodné umiestniť menič pre on-grid (sieťový) systém. Táto technika zaberie v priemere približne 1 m2 na stene interiéru. Odporúčaná kabeláž pre on-grid menič je CYKY 5×4 mm2 + dátový FTP kábel.

Pre hybridný menič bude potrebný viac priestoru v technickej miestnosti, kvôli jeho veľkosti a umiestneniu batérií na zemi. Pri väčšom počte batérií zaberie technika viac miesta. Dôležité je, aby v technickej miestnosti bola udržiavaná teplota v rozsahu 11°C – 25°C, aby batérie fungovali správne. Odporúčaná kabeláž pre hybridný menič je 2x CYKY 5×6 mm2 + dátový FTP kábel.

Pre regulátor ohrevu vody nevyžaduje blízkosť rozvodnej skrine, ale je dôležité, aby bol v blízkosti bojleru. Regulátor je pripojený teplomerom a káblom na elektrickú špirálu v bojleri, aby sa voda ohrievala na požadovanú teplotu. Technika tejto regulácie zaberie priemerne 1 m2.

Celkovo je dôležité pri inštalácii fotovoltického systému dbať na správne trasy a káblovania, aby systém pracoval spoľahlivo a efektívne.

Tipy a návody

Kúpa domu so zabudovanými solárnymi panelmi

Rozhodnutie o kúpe domu je veľkým a dôležitým krokom. Súčasne s narastajúcim záujmom o udržateľné a ekologické riešenia stúpa aj popularita solárnych panelov ako zdroja

Solárne panely

FAQ – Solárne systémy

1. Vlastnosti solárneho panela 1.1 Aké napätie bude vytvárať 455Wp solárny panel? Výkon 455 Wp (watt peak) predstavuje maximálny výkon solárneho panela za štandardných testovacích